Política de privacidad

PEIXOS SAVALL S.A. és l’entitat titular del lloc web www.peixossavall.com (d’ara endavant el “Website”), amb domicili social a C/ Pau Casals, 13 i amb CIF A-43237866 i que està destinada a la comercialització de peix i marisc viu, fresc, congelat i precuinat.

PEIXOS SAVALL S.A. li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa el Reglament de l’Unió Europea 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPDUE) de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i de la restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a PEIXOS SAVALL S.A. seran tractades per aquesta d’acord amb el citat Reglament sota la responsabilitat de PEIXOS SAVALL, S.A., que actua com a responsable del tractament.

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: Gestió, estudi i resolució de consultes i enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests, d’acord amb el que estableix el Reglament abans citat.

d) PEIXOS SAVALL S.A. es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

e) PEIXOS SAVALL S.A. no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits en l’apartat b) d’aquest document o, si s’escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a PEIXOS SAVALL S.A. una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premeu el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: PEIXOS SAVALL, S.A.

Finalitat: GESTIÓ DE CLIENTS I POTENCIALS CLIENTS, FISCAL, COMPTABLE, ADMINISTRATIVA I COMERCIAL.

Legitimació: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures pre-concretes.

El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Destinataris: No es cedirà informació a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió així com altres drets tal com es detalla a la informació addicional.

COOKIES
“L’informem que el nostre lloc web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web prestat per Google, Inc Google Analytics situa una sèrie de galetes (4 per defecte) al seu ordinador amb l’única finalitat d’avaluar el tipus de navegació que realitzi per la pàgina web i presentar informes d’activitat en el lloc web.

Google emmagatzema la informació recollida per les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers , llevat que la llei li obligui a això o sigui necessari per al funcionament del sistema. Google no associa la seva adreça IP amb cap altra informació que tingui.

Google Inc és una empresa adherida a l’Acord de Port Segur. Aquest acord garanteix que les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.

Google ha desenvolupat un complement que pot instal·lar en el seu navegador si voleu no ser rastrejat pels seus galetes: Complement Opt-out de Google Analytics.

L’elecció que prengui sobre l’ús de cookies de Google Analytics en aquest lloc es gravarà en una galeta addicional que serà emmagatzemada igualment al seu ordinador.